KRESZ DOKTOR.HU

61. § A járművek üzemben tartóira vonatkozó külön rendelkezések

[Előző: 60. § A járművet javító műhelyre vonatkozó rendelkezések]
[Következő: 62. § Állatok hajtása (vezetése) ]
[Tartalomjegyzék]

KRESZ V. RÉSZ - Vegyes rendelkezések

61. § A járművek üzemben tartóira vonatkozó külön rendelkezések

(1)-(2) Hatályon kívül helyezve!

(3) Veszélyes anyagot szállító jármű üzembentartója köteles gondoskodni arról, hogy a jármű vezetője megfelelően képzett legyen (az adott szállításhoz megfelelő bizonyítvánnyal rendelkezzen), a szükséges tudnivalókat ismerje, és a jármű az előírt felszerelésekkel rendelkezzen.

(4) A 60. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség vonatkozik a járművet üzemben tartó közületi szervre is, tekintet nélkül arra, hogy a közületi szervnek van-e saját javító műhelye.[Előző: 60. § A járművet javító műhelyre vonatkozó rendelkezések ]
[Következő: 62. § Állatok hajtása (vezetése) ]
[Tartalomjegyzék]