KRESZ DOKTOR.HU

7. § A jelzőőr jelzései

[Előző: 6. § A rendőr jelzései]
[Következő: 8. § A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek ]
[Tartalomjegyzék]

KRESZ II. RÉSZ - Közúti jelzések

A módosítás előtt 2009 december 31-ig:

A jelzőőr jelzései

7. § A jelzőőr jelzőtárcsával vagy - feltartott, illetőleg vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett - piros fényű lámpával adott jelzésére meg kell állni.


A KRESZ módosítás után, 2010 január 1-től:

A jelzőőr jelzései

7. § (1) A jelzőőr vagy a polgárőr jelzőtárcsával vagy - feltartott, vagy vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett - piros fényű lámpával adott jelzésére meg kell állni.

(2) Ha a forgalmat jelzőőr vagy polgárőr irányítja, köteles azt az egyéb veszélyt jelző táblával - a jelzőőrre vonatkozó kiegészítő táblával együtt - a külön jogszabályban meghatározottak szerint előre jelezni.


Módosítás magyarázata:

A rendőrség tehermentesítését célzó kormányzati törekvés a civil alapon szerveződő, a helyi viszonyokat jól ismerő polgárőrség jogköreinek kiterjesztése. A polgárőröket a polgárőrségről szóló törvény szeptemberi módosítása jelzőőri feladatok ellátására jogosította fel. A jogszabály szerint erre

- a rendőri intézkedést igénylő közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt követően a rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően,

- az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében a polgárőrség és az óvoda vagy az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján lehet jogosult a polgárőr (ld. a 2009. évi LXXXIV. törvényt).

Ennek nyomán vált szükségessé a KRESZ rendelet ilyen értelmű kiegészítése is.
[Előző: 6. § A rendőr jelzései ]
[Következő: 8. § A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek ]
[Tartalomjegyzék]