KRESZ DOKTOR.HU

3. § A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések

[Előző: III. A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak]
[Következő: 4. § A járművezetés személyi feltételei ]
[Tartalomjegyzék]

KRESZ I. RÉSZ - Bevezető rendelkezések

3. § A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések

(1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles

a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;

b) a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenőrzésére jogosultak utasításainak eleget tenni;

c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

A "bizalmi elv" alkalmazása a biztonságos közlekedés feltétele. A "bizalmi elv" lényege, hogy minden közlekedő ismeri és betartja a közlekedés szabályait.

(2) A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben - ideértve a forgalmi okból történő megállást is - kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.[Előző: III. A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak ]
[Következő: 4. § A járművezetés személyi feltételei ]
[Tartalomjegyzék]