KRESZ DOKTOR.HU

42. § Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket használó járművekkel szemben

[Előző: 41. § Várakozás]
[Következő: 42/A. § Magatartás veszélyes anyagot szállító járművekkel szemben ]
[Tartalomjegyzék]

KRESZ IV. RÉSZ - A járműközlekedésre vonatkozó szabályok
I. fejezet - A járműközlekedés általános szabályai


42. § Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket használó járművekkel szemben

(1) A megkülönböztető jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármű, illetőleg minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását - félrehúzódással és a szükséghez képest megállással - lehetővé kell tenni.

(2) Megkülönböztető fényjelzést használó, álló járművet megközelíteni, illetőleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad.

(3) Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművet előzni tilos. Az ilyen gépjármű mögött a követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a közlekedés többi résztvevőjének zavarásával.

(4) A figyelmeztető jelzést (sárga villogó fényt) használó járművet fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelőzni.

A KRESZ módosítás után, 2010 január 1-től:

(5) Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van kijelölve, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban - egymás mellett haladó - hó eltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó járműveket tilos megelőzni. Az ilyen gépjárművek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.


Módosítás magyarázata:

Közlekedésbiztonsági okokból indokolt a hó eltakarítását több sávban, lépcsőzetesen végző járművek előzését megtiltani, a közlekedőket a kellő követési távolság megválasztására figyelmeztetni. Külön jogszabály rendelkezhet arról, hogy az utat teljes szélességében lezáró hó eltakarító járművek időszakosan félreállva engedjék a forgalom folyamatos fenntartását, amennyiben az útviszonyok ezt lehetővé teszik.
[Előző: 41. § Várakozás ]
[Következő: 42/A. § Magatartás veszélyes anyagot szállító járművekkel szemben ]
[Tartalomjegyzék]