KRESZ DOKTOR.HU

52. § Veszélyes anyagot szállító járművek

[Előző: 51/A. § A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése]
[Következő: 53. § Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok ]
[Tartalomjegyzék]

KRESZ IV. RÉSZ - A járműközlekedésre vonatkozó szabályok
IV. fejezet - Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok


52. § Veszélyes anyagot szállító járművek

(1) Veszélyes anyagot szállító járműveknek menet közben - egymás mögött - legalább 50 méter távolságot kell tartani.

(2) Veszélyes anyagot szállító járművel tilos megállni:

a) lakott területen kívül másik veszélyes anyagot szállító járműtől, sátortábortól, tömegközlekedési jármű megállóhelyétől, elektromos és egyéb távvezetéktől, valamint nyílt lángtól 50 méteren belül;

b) lakott területen az előbbieken túlmenően csatornanyílás (csatorna összefolyó) felett, illetőleg közelében is.

(3) A veszélyes anyagot szállító járművel - a részére kijelölt várakozóhely kivételével - tilos várakozni:

a) lakott területen kívül, épülettől, vasúti átjárótól, útkereszteződéstől, hídtól, aluljárótól, alagúttól 50 méteren belül;

b) lakott területen belül.

(4) A veszélyes anyag szállítása során előállt rendkívüli veszélyről (baleset, veszélyes anyag elszóródása, kiömlése, tűz stb.) a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szállított anyag azonosításához szükséges legfontosabb információkat.

(5) Ha jogszabály szigorúbb feltételeket nem állapít meg, a nem lezárt rakterű veszélyes anyagot szállító járművet, valamint a veszélyes anyaggal töltött tartányt szállító járművet őrizetlenül hagyni tilos.

(6) Hatályon kívül helyezve![Előző: 51/A. § A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése ]
[Következő: 53. § Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok ]
[Tartalomjegyzék]